Liczba odwiedzin strony: 22702 Osób na stronie: 1
 

Hac Jerzy.
Biegły sądowy ds. organizacji zarządzania 
 i ekonomiki przedsiębiorstw

 
 
Hac Jerzy.
Biegły sądowy ds. organizacji zarządzania
i ekonomiki przedsiębiorstw
 
Tysiąclecia 27 lok. 41
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2003 Nr 52 poz. 451 - Zm.: ustawa o broni i amunicji oraz ustawa o Biurze Ochrony Rządu
USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z dnia 28 marca 2003 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 1 po wyrazie "nabywania," dodaje się wyraz "rejestracji,";   2)   w art. 3 w pkt 1 po wyrazach...