Liczba odwiedzin strony: 22705 Osób na stronie: 4
 

Hac Jerzy.
Biegły sądowy ds. organizacji zarządzania 
 i ekonomiki przedsiębiorstw

 
Dziennik Ustaw 2003 Nr 52 poz. 451 - Zm.: ustawa o broni i amunicji oraz ustawa o Biurze Ochrony Rządu
USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z dnia 28 marca 2003 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 1 po wyrazie "nabywania," dodaje się wyraz "rejestracji,";   2)   w art. 3 w pkt 1 po wyrazach "Agencji Wywiadu," dodaje się wyrazy "Biura Ochrony Rządu,";   3)   w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.";   4)   po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: "Art. 6a. 1.  Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, zwaną dalej "specyfikacją techniczną", wydaną przez jednostkę uprawnioną i zatwierdzoną przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych. 2.   Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych, zwane dalej "pozbawieniem cech użytkowych", rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe. 3.   Uprawnionym przedsiębiorcą do pozbawiania cech użytkowych jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni, w...
KRS 0000256997 - AUTO CENTRO S.A. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AUTO CENTRO S.A. W LIKWIDACJI S.A. 2006-05-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WARSZAWSKA 14 05-092 ŁOMIANKI ŁOMIANKI WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 12172810 0000256997
KRS 0000256995 - MFB SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MFB SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-05-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NAŁKOWSKIEJ 5/19 01-886 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 669-27-55 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-008-79-61 1215576 0000256995
KRS 0000256994 - "KABIMA INTERNATIONAL" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"KABIMA INTERNATIONAL" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-05-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SKARŻYŃSKIEGO 4/15 02-377 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000256994
KRS 0000256993 - STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI JANOWICE TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI JANOWICE TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI STOWARZYSZENIE 2006-05-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 32-020 JANOWICE WIELICZKA WIELICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000256993
KRS 0000256992 - UNITED PEOPLE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
UNITED PEOPLE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-05-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PLAC SEBASTIANA 28-30/1 45-030 OPOLE M. OPOLE M. OPOLE OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
754-286-22-33 160074589 0000256992